Rugklachten

Rugklachten komen heel vaak voor. Eén op de drie mensen maakt in zijn leven minimaal één episode met rugklachten door. De diagnostiek kan moeilijk zijn. Als de klachten onderdeel zijn van een ziektebeeld of als er aantoonbare anatomische afwijkingen zijn, kan de medische wereld er wel een etiket op plakken, maar alle andere klachten aan lage rug en bekken, en die komen het meest voor, worden door artsen onder de diagnose a-specifieke lage rugklachten geschaard. Wetenschappelijk gezien is dit juist. De praktijk leert ons echter dat wij, de manueeltherapeuten en fysiotherapeuten bij ManualFysion, in een aanzienlijk aantal gevallen de gepresenteerde rugklachten toch specifiek kunnen duiden en verbeteren of oplossen. Hoe verhoudt dit zich dan tot de wetenschap? De wetenschap ontkent de resultaten niet, maar houdt ons voor dat de behandelwijze nog niet bewezen is.