Rugklachten

Rugklachten komen heel vaak voor. Eén op de drie mensen maakt in zijn leven minimaal één episode met rugklachten door. De diagnostiek kan moeilijk zijn. Als de klachten onderdeel zijn van een ziektebeeld of als er aantoonbare anatomische afwijkingen zijn, kan de medische wereld er wel een etiket op plakken, maar alle andere klachten aan lage rug en bekken, en die komen het meest voor, worden door artsen onder de diagnose a-specifieke lage rugklachten geschaard. Wetenschappelijk gezien is dit juist. De praktijk leert ons echter dat wij, de manueeltherapeuten en fysiotherapeuten bij ManualFysion, in een aanzienlijk aantal gevallen de gepresenteerde rugklachten toch specifiek kunnen duiden en verbeteren of oplossen. Hoe verhoudt dit zich dan tot de wetenschap? De wetenschap ontkent de resultaten niet, maar houdt ons voor dat de behandelwijze nog niet bewezen is.

Lees meer

Rugklachten presenteren zich meestal als pijn aan één zijde of in de hele lage rug. Dat kan maar hoeft niet gepaard te gaan met uitstraling naar een bil en een deel van een been. Die uitstraling betreft pijn en/of een prikkelend gevoel. In enkele gevallen komt ook een doof gevoel en/of krachtsverlies in een been voor. Klachten van het SI-gewricht, onderdeel van het bekken, en de heup hebben een grote overlap met deze verschijningsvormen en dat maakt de diagnostiek van deze beelden ingewikkeld.

De wijze waarop de klachten ontstaan, kan ons goed helpen bij de diagnostiek ervan. Als de pijn acuut ontstaat, zoals bijvoorbeeld bij tillen of voorover bukken, dan was de belasting te zwaar of werd verkeerd uitgevoerd en leidde tot een scheur (hernia) in de tussenwervelschijf of schade aan het kapsel-bandapparaat en/of spieren. In dergelijke situaties volstaat de behandeling met het begeleiden van het herstel en het verlenen van advies bij het voorkomen van een herhaling.
Als de pijn geleidelijk aan ontstaat en aanhoudt zonder dat er sprake is van een structureel anatomisch probleem, dan zit het probleem opgesloten in de manier waarop de patiënt de rug gebruikt. Het is dan aan de behandelaar om dat probleem te ontrafelen en zo te wijzigen dat de belastbaarheid herstelt. De meest voorkomende oorzaken die in aanmerking komen voor behandeling zijn de volgende. 

Er is sprake van een bewegingsbeperking in één of meer gewrichtjes die wervels met elkaar verbinden (wervelblokkade). Dit heeft tot gevolg dat meerdere gewrichtjes anders gaan bewegen en dat er veranderingen plaatsvinden in spieren die de rug aansturen. Eén probleem veroorzaakt zo een keten van stoornissen die een zodanig klachtenbeeld oproept dat het bepalen van de primaire oorzaak moeilijk wordt. De goede behandeling spoort de primaire bewegingsbeperking op en mobiliseert die tot normale bewegelijkheid eventueel aangevuld met aanpak van secundaire stoornissen. En dergelijk stoornis kan op zich voorkomen maar ook onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld artrose (slijtage) in de rug of van de ontstane situatie na een trauma.

Er is sprake van een hypermobiliteit of instabiliteit, dit is een overmaat aan bewegelijkheid tussen twee wervels. Dit kan ontstaan door het vaak langdurig innemen van een ongunstige houding of als gevolg van een trauma. De overmaat aan bewegelijkheid gaat meestal gepaard met een gebrek aan controle over die bewegelijkheid door de spieren. Daardoor is de mechanische belasting in de gewrichtjes en op kapsels, banden en tussenwervelschijven van de rug te groot met pijn tot gevolg. Het is niet mogelijk de overmaat aan bewegelijkheid te verminderen. De best mogelijke behandeling is daarom de spieren rond de rug zo goed te trainen dat zij de overmaat aan bewegelijkheid kunnen controleren. Deze stoornis kan ook voorkomen in combinatie met een bewegingsbeperking zoals hierboven beschreven. Dan hebben ze de neiging elkaar te versterken en maken het herkennen en behandelen van deze beelden moeilijker.

Er kan sprake zijn van een stoornis in de spierfunctie. Het betreft dan meestal een combinatie van meerdere disfuncties in verschillende spieren. Een combinatie die veel voorkomt is zwakte van de ene spier met verkorting van een andere spier met tegenovergestelde functie. De foutieve spierfunctie leidt tot een verandering van mechanische belasting in de gewrichtjes en op kapsels, banden en tussenwervelschijven van de rug. Naast primaire pijn uit de spieren zelf kan zo`n disfunctie secundair pijn uit deze structuren tot gevolg hebben. De behandeling moet zich er op richten de normale spierfunctie te herstellen met behulp van training.

Om inzicht in rugproblemen te krijgen zijn de diverse mechanismen van rugklachten hier gescheiden vermeld, maar meestal komen ze in combinatie voor. Zo`n combinatie bevat mogelijk ook problemen verderop in de keten zoals in het bekken (SI-gewricht) en/of de heup. Juist al die verschillende mogelijkheden maken de diagnostiek en behandeling van dit type klachten moeilijk. En, alsof het nog niet lastig genoeg is, hebben dergelijke klachten daarnaast ook een mogelijk negatieve invloed op het functioneren van het zenuwstelsel, de circulatie en de psyche van de mens. Daar wordt hier niet verder op ingegaan, maar het geeft wel aan hoe complex rugklachten kunnen zijn.
Om die reden investeert ManualFysion in kennis en expertise zodat elk rugprobleem bij de oorzaak wordt aangepakt en, indien mogelijk, opgelost wordt.