Revalidatie

Revalidatie betekent letterlijk weer valide worden zoals na een ongeval of operatie. Het omvat het totale herstelproces, maar ManualFysion richt zich voornamelijk op het herstel van het fysieke deel, het bewegingsapparaat.

Een gewricht moet weer zoveel mogelijk zijn normale bewegelijkheid krijgen en de spieren er omheen moeten zo worden getraind in coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen dat zij de bewegelijkheid van het gewricht weer op het gewenste niveau kunnen aansturen en controleren. Tot welk niveau de doelstelling reikt verschilt per persoon en wordt mede bepaald door het niveau dat de patiënt uiteindelijk moet of wil halen . De revalidatie van een nieuwe heup bij een 75-jarige heeft een andere doelstelling dan die van een voorste kruisbandreconstructie bij een topsporter.

De rol van de patiënt in het revalidatieproces is groot. Er moet vaak veel en langdurig trainingsarbeid worden geleverd en dat vergt de nodige motivatie. De fysiotherapeut zal de patiënt hierin ondersteunen, het proces bewaken en bij complicaties tijdens het proces corrigerend optreden.

ManualFysion revalideert veel (top)sporters en heeft daarmee naast ervaring ook veel vertrouwen opgebouwd bij een heel aantal orthopeden in en om Amsterdam.