Physioplux

De physioplux is een EMG Biofeedbacksysteem. Hiermee kunnen bewegingspatronen en aansturing in kaart worden gebracht. Er worden verschillende sensoren op het lichaam bevestigd. De sensoren sturen informatie over de bewegingsaansturing en controle. De informatie wordt omgezet in animaties, tabellen en grafieken. 

Door biofeedback wordt het inzicht in bewegen vergroot. Dit bevorderd het aanleren van goede bewegingspatronen. Daarnaast geeft de Physioplux een rapport. Hierdoor kan voortgang in de behandeling bijgehouden worden. 

Lees hier meer.