Elke Nederlander is verplicht zich voor ziektekosten te verzekeren met minimaal een basispakket. Daarnaast kan men zich vrijwillig aanvullend verzekeren. De dekking voor fysiotherapie en manuele therapie komt, op een enkele uitzondering na, uit de aanvullende verzekering en dus niet uit het basispakket.

Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dan moet u dus aanvullend verzekerd zijn. Verzekeringsmaatschappijen hanteren diverse aanvullende pakketten waarin de omvang van de dekking verschilt. De mate van dekking hangt dus af van het pakket dat u hebt afgesloten.

De eerder genoemde uitzondering op deze regel vormen de dekking voor kinderen tot 18 jaar en de dekking, vanaf de 21e behandeling, voor indicaties die voorkomen op de `lijst Borst`. De dekking voor deze behandelingen komt wel uit het basispakket. De `lijst Borst` is een lijst met aandoeningen die men als `chronische indicatie` heeft bestempeld. Het woord `chronisch` is hier ongelukkig gekozen, het betreft namelijk niet alle aandoeningen die een chronisch karakter hebben, maar slechts diegene die op de bedoelde lijst staan. Overigens, de dekking van de eerste 20 behandelingen bij een dergelijke `chronische indicatie` komt wel uit de aanvullende verzekering.

Elke ziektekostenverzekering die u afsluit met een verzekeringsmaatschappij is een juridische overeenkomst tussen u en de betreffende maatschappij. Derhalve bent u er zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overeenkomst en daarmee de omvang van uw dekking te kennen. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de behandelaar. Wij maken u daar graag op attent.