De meeste tarieven in de gezondheidszorg worden bij wet bepaald. Enkele jaren geleden heeft de minister de tarieven voor fysiotherapie uit de wet gehaald en vrijgegeven.

In principe kan elke fysiotherapeut zijn eigen tarief bepalen. Uitkering van een declaratie voor behandeling door een verzekeringsmaatschappij gebeurt meestal rechtstreeks aan de fysiotherapeut.

Voorwaarde is dat de fysiotherapeut een contract heeft met de betreffende verzekeringsmaatschappij. In dat contract heeft de maatschappij aangegeven welk bedrag zij bereid is te betalen. Door ondertekening van het contract heeft de fysiotherapeut ingestemd met dat tarief, maar dat kan dus afwijken van het tarief dat hij of zij voor zichzelf heeft vastgesteld. Dit laatstgenoemde tarief wordt gehanteerd als cliƫnten geen dekking hebben van hun verzekeringspolis en de nota zelf moeten betalen.

U krijgt de nota dan via het factureringsbedrijf Fa-med B.V. .