Indien U een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u dat allereerst met hem of haar of een leidinggevende in de praktijk bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing op of bespreekt U het liever met iemand anders, dan zal uw fysiotherapeut U verwijzen naar een externe klachtencommissie waarbij ManualFysion is aangesloten.

Informatie hierover vindt U in de folder `Een klacht over uw fysiotherapeut` welke op uw verzoek aan U wordt uitgereikt en in de wachtkamer ter beschikking is.