Kinetic taping

Een bewegingspatroon is de samenwerking van een aantal spieren in een bepaalde verhouding die tot een bepaalde beweging leidt. Als binnen een patroon sommige spieren te veel doen en andere te weinig ontstaan er regelmatig klachten.

Om die klachten op te lossen is het noodzakelijk dat bewegingspatroon te veranderen. Dat doet de patiënt o.a. door het juiste bewegingspatroon te oefenen. Dit proces kan gestimuleerd worden door kinetic taping. De fysiotherapeut brengt daarbij een strook elastische tape zodanig op de huid aan dat de trek van de tape aan de huid het voor de patiënt makkelijker maakt de onderliggende spier in zijn rol aan te spreken. De tape nodigt als het ware de patiënt uit het goede bewegingspatroon te maken.

Zolang de tape op de huid blijft behoudt het die functie en vormt zo een constante stimulans voor de patiënt, zowel bij bewegen met als zonder aandacht. Op den duur moet de patiënt het juiste bewegingspatroon ook zonder de tape kunnen uitvoeren.