Isokinesie

Als vermoed wordt dat de spierfunctie rond een gewricht de klachten veroorzaakt of in stand houdt, dan moet die spierfunctie specifiek getest worden. Daarvoor heeft ManualFysion de Isostation voor de rug en de Humac Norm voor de overige gewrichten tot zijn beschikking.

Dit zijn isokinetische meetinstrumenten, d.w.z. dat deze machines de snelheid van een beweging die getest wordt steeds gelijk houden ondanks de hoeveelheid kracht die de proefpersoon levert. Voor een test wordt de proefpersoon m.b.v. banden en steunen zodaning op het meetinstrument vastgemaakt dat alleen de gewenste gewrichtsfunctie wordt getest. Tijdens de test probeert de proefpersoon de te testen beweging met zoveel mogelijk kracht uit te voeren op de vooraf ingestelde snelheid. Er wordt op verschillende snelheden getest en het aantal uit te voeren herhalingen kan verschillen.

De door de machine geregistreerde gegevens worden door de fysiotherapeut geanalyseerd. Door deze objectieve meting kan daarna de behandeling in de vorm van training meer specifiek en daarom efficiënt verlopen.