Fysiotherapie

De fysiotherapeut is een kenner op het gebied van het bewegingsapparaat. Hij of zij weet alles van botten, gewrichten, spieren en zenuwen en hoe die samenwerken om u te laten bewegen, maar ook van het hart-longsysteem in relatie tot bewegen. Dat maakt fysiotherapie tot een heel breed beroep. U vindt vakgenoten in revalidatiecentra, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en in particuliere praktijken zoals ManualFysion.

Binnen deze praktijk richten we ons op pijn en stoornissen in het functioneren van gewrichten, omliggende spieren en zenuwen zoals bijvoorbeeld bij nek- en rugklachten en schouderpijn. Daarnaast houden we ons bezig met revalidatie na een operatie zoals bijvoorbeeld bij een nieuwe heup, een hernia of een kruisbandreconstructie. Tenslotte worden ook de patiënten met COPD, een medische afkorting voor longproblemen zoals chronische bronchitis en emfyseem, door gespecialiseerde fysiotherapeuten in deze praktijk behandeld.

Bij uw eerste bezoek brengt de fysiotherapeut de problematiek in kaart en bepaalt, eventueel met een aantal meetinstrumenten, het niveau van de problemen. Op basis van dit onderzoek stelt de fysiotherapeut u een behandelplan voor. Tijdens de volgende behandelingen wordt het resultaat, o.a. met de meetinstrumenten, geïnventariseerd om te bepalen of het beleid zijn vruchten afwerpt of aanpassing vergt.