Enkelklachten

Zuivere enkelklachten komen in de fysiotherapiepraktijk niet heel vaak voor. Bijna altijd is er sprake van een combinatie met de voetwortel. Trauma`s en langdurige mechanische belasting zoals bij hardlopen en andere vormen van sport zijn de grootste bron van enkel- en voetklachten. Bij een trauma zijn vaak het kapsel en allerlei banden rond de enkel en voetwortel de bron van pijn al of niet in combinatie met een breuk van kuit- en of scheenbeen. Door mechanische overbelasting komen irritaties aan pezen en peesplaten veel voor. Na een trauma wordt er eventueel chirurgisch ingegrepen. Of dat wel of niet gebeurt, op enig moment begint de revalidatie en bestaat de behandeling uit het kundig begeleiden van het herstelproces naar het noodzakelijke belastingniveau. Als een trauma niet de aanleiding voor de klachten is dan moet het onderzoek door de zorgprofessional leiden tot inzicht in het ontstaansmechanisme en oplossing van de klacht. De meest voorkomende ontstaansmechanismen worden hieronder beschreven.